LithuanianEnglishLatvianRussianDanishGerman

Garantija

Jūsų garantija

Ši garantija taikoma produktui, jei ji nurodyta produkto lankstinuke ir produktas buvo įsigytas valstybėje, kurioje garantija galioja. MB ,,Sėkmės posūkis“ užtikrina, kad produktas parduodamas be medžiagų ir gamybos defektų bei jam taikoma ne mažesnė nei 14 dienų  garantija nuo pardavimo datos. MB ,,Sėkmės posūkis“ teikiamos garantijos sąlygos pateiktos čia arba produkto lankstinuke tų šalių, kuriose teikiamos garantijos paslaugos. Jei garantijos galiojimo laikotarpiu (14 dienų nuo įsigijimo datos) išaiškės medžiagų arba gamybos defektų, MB ,,Sėkmės posūkis“ garantijos galiojimo laikotarpiu pakeis produktą arba sugedusias dalis be papildomo mokesčio už darbą ar komponentus, atsižvelgiant į toliau nurodytas sąlygas bei apribojimus. MB ,,Sėkmės posūkis“ arba prekybos atstovas gali pakeisti sugedusius produktus arba dalis naujomis / atnaujintomis dalimis arba produktu. Visi pakeisti produktai ir dalys tampa MB ,,Sėkmės posūkis“ nuosavybe.

Sąlygos

 1. Garantijos paslaugos bus teikiamos tik su sugedusiu produktu pateikus originalią sąskaitą arba pirkimo čekį (kuriame būtų nurodyta pirkimo data, prekės pavadinimas ir/arba prekybos atstovo pavadinimas) ir, jei nėra pasibaigęs garantijos galiojimo laikotarpis. MB ,,Sėkmės posūkis“ ir/arba prekybos atstovai gali atsisakyti teikti nemokamas garantines paslaugas, jei įsigijimo dokumentai nepateikiami, trūksta jų dalies arba jie neįskaitomi. Ši garantija negalioja, jei produkto modelio pavadinimas arba prekės kodas yra pakeisti, ištrinti, pašalinti arba neįskaitomi.
 2. Ši garantija neapima transportavimo išlaidų ir rizikos, susijusios su produkto transportavimu MB ,,Sėkmės posūkis“ arba prekybos atstovui grąžinant prekę(-es).

Ši garantija netaikoma:

 1. Sugadinimams arba defektams, kurie atsiranda dėl produkto naudojimo, veikimo arba priežiūros nesilaikant šiame vadove aprašytų gairių asmeniniam naudojimui;
 2. Sugadinimams arba produkto pakeitimams, kurie padaromi dėl netinkamo naudojimo, įskaitant:
 • Prekės išvaizdos / modelio perdarymu;
 • Nelaimingus atsitikimus, per didelį karštį, gaisrą, chemikalus, dulkes, kitas medžiagas, vibracijas, elektros viršįtampius, per didelį arba netinkamą maitinimą ar įvesties įtampą, radiaciją, elektrostatines iškrovas, įskaitant žaibavimą, kitas išorines jėgas bei poveikius;
 • Esant netinkamai priežiūrai, kai pažeidžiama produkto konstrukcija, padaroma kosmetinių ar paviršiaus pažeidimų arba pakeitimų;
 • Remontavimą arba bandymą remontuoti, kai darbus atlieka ne MB ,,Sėkmės posūkis“ ar priežiūros partneriai;
 • Modifikavimą arba pakeitimą be išankstinio raštiško MB ,,Sėkmės posūkis“ leidimo, įskaitant:
 1. Už produkto pakeitimą, kai viršijamos specifikacijos arba pakeičiamos funkcijos, kurios yra nurodytos instrukcijų vadove;
 2. Už produkto modifikaciją, kad jis atitiktų nacionalinius arba vietinius techninius bei saugos standartus kitose šalyse nei tose, kurioms produktas buvo suprojektuotas ir pagamintas.

Kai atliekama produkto diagnostika, jums gali būti taikomas mokestis, jeigu:

 1. MB ,,Sėkmės posūkis“, įgaliotasis prekybos arba priežiūros atstovas atlikęs produkto diagnostiką patvirtina, kad jums remonto garantija defektams ištaisyti netaikoma (dėl bet kokios priežasties);

 2. Patvirtinama, kad produktas veikia be priekaištų ir nepavyko diagnozuoti jokių techninės įrangos gedimų.

Kaip kreiptis dėl garantinės pagalbos?

Prieš kreipiantis dėl garantinio remonto rekomenduojame susisiekti su mumis el. paštu: info@mazojikarta.lt – mūsų klientų aptarnavimo skyriaus ekspertai suteiks konsultacijas techniniais klausimais. Galiojantys garantinio remonto prašymai paprastai apdorojami produkto įsigijimo vietoje per pirmąsias penkias (5) dienas nuo produkto įsigijimo, tačiau šis laikotarpis gali būti kitoks priklausomai nuo produkto įsigijimo vietos – platesnės informacijos teiraukitės MB ,,Sėkmės posūkis“ arba prekybos atstovo. Dėl garantinių ieškinių, kurie negali būti išspręsti produkto įsigijimo vietoje, ir kitų su produktu susijusių klausimų reikia kreiptis tiesiogiai į MB ,,Sėkmės posūkis“. MB ,,Sėkmės posūkis“ adresą arba klientų aptarnavimo skyriaus kontaktinę informaciją galite rasti produkto dokumentacijoje.

Išimtys ir apribojimai

Jei galimybė nesuteikti garantijos draudžiama arba ribojama taikomais įstatymais, MB ,,Sėkmės posūkis“ neteikia arba riboja garantiją maksimaliu įstatymais leidžiamu mastu. Bet kokia garantija, kuri bus privalomai taikoma, bus apribota (pagal taikomus įstatymus) iki šios garantijos galiojimo pabaigos.

Vienintelis MB ,,Sėkmės posūkis“ įsipareigojimas pagal šią garantiją yra remontuoti arba pakeisti produktus pagal šios garantijos sąlygas:

 1. Produkto arba susijusių elementų teikiami duomenys netikslūs;
 2. Kitos galimos priežastys.

Kitos garantijos

MB ,,Sėkmės posūkis“ atstovai, agentai ar jų darbuotojai nėra įgalioti keisti, praplėsti arba papildyti šios garantijos

Mes naudojame slapukus savo svetainėje, kad suteiktume jums tinkamiausią patirtį prisimindami jūsų pageidavimus ir pakartotinius apsilankymus. Spustelėdami „Priimti“ sutinkate naudoti VISUS slapukus.